Zwroty

Klient ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od jego otrzymania. 
Zwrotowi podlega wartość zwracanych produktów oraz najtańszy dostępny w ofercie koszt przesyłki "do drzwi" - tylko w przypadku zwrotu całości zamówienia.
Zastrzegamy sobie prawo do potrącenia wartości zwrotu zgodnie z Art 34. Praw Konsumenta pkt. 4: "Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru"

Wymiana

Istnieje możliwość wymiany całości lub części zakupionych produktów - w tym celu prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny - zaproponujmey optymalne rozwiązanie.

Reklamacje

Rękojmia

Niniejsza procedura dotyczy reklamacji z tytułu rękojmi (wady fizycznej - niezgodności z umową) lub prawne)j przedmiotu. 

(Podstawa prawna: art. 556 Kodeksu cywilnego )

UWAGA! W momencie składania reklamacji, kupujący powinien zadeklarować, czy składa reklamację z tytułu rękojmi, czy z tytułu gwarancji.

1/ Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy w dowolny przewidziany w ustawie, wygodnu dla niego sposób, najlepiej pod adresem biuro@gerpol.sklep.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. 

Nie ma możliwości rozpatrzenia reklamacji bez odesłania części do oceny.

Zgłoszenie powinno zawierać przynajmniej:

 Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 

 Przedmiot zgłaszanej reklamacji,

  Formę reklamacji (z tytułu gwarancji czy rękojmi)

 Żądania kupującego (wymiana towaru/usunięcie wady/zwrot kosztów)

 Wszelkie okoliczności uzasadniające zgłoszenie reklamacji (w tym rodzaj zgłaszanej wady)

 

2/ Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

3/ Po uzupełnieniu wszystkich wymagań kupujący wysyła przedmiot do reklamacji na adres Sprzedającego

4/ Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 

5/ Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. 

6/  W wypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, sprzedający pokrywa koszty związane z wymianą przedmiotu.

Gwarancja

Wszystkie towary objęte są również gwarancją dystrybutora. 

Niniejsza procedura dotyczy reklamacji z tytułu gwarancji dystrybutora produktu.

W szczególności ten tryb skladania reklamacji przeznaczony jest do sytuacji, które nie spełniają przesłanek złożenia reklamacji z tytułu rękojmi. 

UWAGA! W momencie składania reklamacji, kupujący powinien zadeklarować, czy składa reklamację z tytułu rękojmi, czy z tytułu gwarancji.

1/ Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy w dowolny przewidziany w ustawie, wygodnu dla niego sposób, najlepiej pod adresem biuro@gerpol.sklep.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. 

Nie ma możliwości rozpatrzenia reklamacji bez odesłania części do oceny.

Zgłoszenie powinno zawierać przynajmniej:

Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 

Przedmiot zgłaszanej reklamacji,

Formę reklamacji (z tytułu gwarancji czy rękojmi)

Żądania kupującego (wymiana towaru/usunięcie wady/zwrot kosztów)

Wszelkie okoliczności uzasadniające zgłoszenie reklamacji (w tym rodzaj zgłaszanej wady)

Towar zostanie wysłany do dystrybutora, który będzie występował w sprawie gwarant (gwarancja). 

2/ Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

3/ Po uzupełnieniu wszystkich wymagań kupujący wysyła przedmiot do reklamacji na adres Sprzedającego

4/ Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 

5/ Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. 

6/  W wypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, sprzedający pokrywa koszty związane z wymianą przedmiotu.